Celoroční plán ŠD

15.09.2011 08:23

 

Celoroční plán školní družiny – školní rok 2011/2012

 

 

MĚSÍC

 

 

TÉMA

 

SPOLEČNÁ AKCE

 

DALŠÍ AKCE

 

Září

Máme nové

kamarády

Pobyt s dětmi v DDM v Jasení

Zahájení činnosti, poučení o bezpečnosti a Řádu ŠD.

Seznámení se s novými žáky a pravidla společného soužití mezi dětmi.

Výtvarná práce - ahoj z prázdnin

Jablunkovský džbánek – výtvarná soutěž

 

Říjen

Město, ve kterém žiji

Drakiáda

pro třeťáky

 

Projekt Jablunkov-zahájení.

Průvodce městem, exkurze a besedy/MÚ, knihovna, pošta, lékárna, spořitelna, muzeum atd./

Jak žijeme-kreslíme, čím bychom chtěli být

Soutěž ve zpěvu – návštěva babiček a dědečků

 

Listopad

Pan Podzim

vypráví

Bramboriáda

/výrobky z brambor/

Barvy, barvy, barvičky-příroda na podzim

Rozvoj vztahu k přírodě

Den vzpomínky na zesnulé - návštěva místního hřbitova

Soutěž v poznávání ovoce a zeleniny

Halloween

 

Prosinec

Andělé - bílí poslové vánoc

Čertovské rejdění

Tvořivá dílna - stacionář

Vánoční zvyky a tradice, poslech koled

Výroba dárečků a vánoční besídka v oddělení

Pohybové, míčové a štafetové hry v tělocvičně

 

Leden

Paní Zima kraluje

Bláznivá olympiáda

Zimní radovánky

Soutěž ve sněhových stavbách

Družina plná zábavy

Výroba karnevalových masek a výzdoby

 

 

Únor

BUĎ FIT

Péče o své zdraví

Školní karneval

Naše tělo-kouzla pro zdraví

čistota půl zdraví, zdravý jídelníček, příroda léčí

Už vím jak-den bez úrazu/zahájení projektu/Beseda s doktorem

 

Březen

Knížka je můj kamarád

Noc s Andersenem

Pojďte taky do pohádky - projekt

Návštěva knihovny-beseda s knihovnicí

 

Velikonoční motivy, práce na soutěže

21. března Světový den poezie-četba oblíbených knih

Hrajeme si každý den

 

Duben

 

Co mi řekl semafor

 

Den Země

 

Dopravní výchova ve spolupráci s DDM

beseda s příslušníkem Policie ČR

Dopravní soutěž – Jízda na čemkoliv

Hry na zahradě a hřišti

 

 

Květen

Kdo si hraje, nezlobí

Den matek

  • prolínaní generacemi

  

 

Výroba dárků pro maminky

Sportovní hry, olympiády, soutěžení, procházky

ORBIS PICTUS – malba na asfalt

Poznávání a sběr léčivých rostlin/herbář/

Hledání pokladu

 

Červen

Na celém světě jsme my - DĚTI

Cesta kouzelným

lesem

Den dětí – veselé odpoledne

Nehádejte, přemýšlejte – úkoly pro bystré hlavičky

Hry na školní zahradě, na přání dětí, soutěžení

Slavnostní ukončení školního roku s diskotékou

 

Průběžně

Spolupráce paní vychovatelek s třídními učitelkami, učitelkami speciálních tříd, rodiči. Průběžné návštěvy výstav, Městské knihovny, Městského muzea. Do plánu budou zařazovány akce, které připravíme ve spolupráci s DDM Jablunkov, s muzeem v Jablunkově i v Třinci a dalšími složkami.

Do plánu byly zařazeny tyto projekty:

Pobyt v Jasení

Školní karneval

Noc s Andersenem

Den Země

Zahradní slavnost

 

 

Dne: 29. 8. 2011                                                                                                              Eva Gawlasová

 

—————

Zpět