Režim dne ve šolní družině

15.09.2011 08:25

 

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

6. 15 – 7.45                                           - ranní družina,

                                                                odpočinková individuální činnost

11. 30 – 13. 30                                       - nástup do odpolední družiny, oběd,

                                                               odpočinková a zájmová činnost

13. 30 – 14. 30                                      - pobyt venku / vycházka, školní zahrada,

                                                               hřiště/, tělocvična

                                                               estetická výchova, rukodělná,

                                                               přírodovědná, tělovýchovná, rekreační

                                                               činnost

14. 30 – 15. 00                                        osobní hygiena, svačinka, odpočinková

                                                               činnost

15. 00 – 16. 00                                        zájmové činnosti:

                                                                Keramika

                                                                Počítače

                                                                Výtvarná

                                                                Flétny

                                                                Dramaticko – taneční

16. 00 – 16. 30                                         úklid ŠD, odpočinková činnost

 

Po 15. 00 hod. dochází ke sloučení oddělení. Tato oddělení zajišťují provoz až do 16. 30 hod.

—————

Zpět