Základní informace pro rodiče

31.08.2016 11:02

Informace o školní družině

Provozní doba ve školní družině    RANNÍ
DRUŽINA   6.30   -  7.30 hod.

                                                            
ODPOLEDNÍ         11.30   -  16.30 hod.

Nástup do ranní družiny pouze do 7.15 hod.

Rozdělení oddělení: 
   1.odd.přízemí   -   Mgr.Eva Gawlasová - vedoucí vychovatelka

                                     
2.odd.přízemí   -   Mgr. Brigita Samcová                     

3.odd.1.patro   -  Jolana Olšová

4.odd.1 patro   -    Andrea Franková    pavilon B

5.odd.1patro   -  Dana Mruzková       pavilonB

 6.odd. 1.patro   -   Dana Josková   

 

Zájmové činnosti: Počítače, esteticky-výtvarná, výtvarně-keramická, pohybová, sboreček, mladý
zdravotník atd.

Platba:
v hotovosti dvakrát ročně, a to:

a)do20. 10 příslušného roku za měsíc září - prosinec ve výši 440,-Kč.

b)do 20. 2. příslušného roku za měsíc leden - červen ve výši 660,- Kč.

Omluvenky budou přijímány pouze písemnou formou s datem a podpisem rodičů.

TELEFONICKÉ OMLUVENKY
JSOU NEPŘÍPUSTNÉ.

https://skolnidruzinaeva.webnode.cz/

Mobil na ŠD 725493098

Do ŠD si děti přinesou papírové kapesníčky a utěrky, mýdlo, toaletní papír. Prosíme rodiče o svačiny a pití pro své děti i do školní
družiny.

 Převlečení na zahradu a hřiště nevyžadujeme, ale doporučujeme.

Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD do 16.30 hod.,pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 16.30 hod., vychovatelka telefonicky upozorní
rodiče. Následovně informujeme sociální odbor MěÚ Jablunkov.

Celoročně sbíráme citronové a pomerančové slupky.

Drobné sponzorské dary do ŠD jsou vítány.

                                                                     


—————

Zpět