Jak se žije v družině v Jablunkově

Naší školní družinu navštěvují děti od první až po pátou třídu. Z toho důvodu přizpůsobujeme denní skladbu zaměstnání tak, aby všechny děti byly spokojené a našly si zde svou oblíbenou činnost. Ne vždy to vyhovuje všem, a proto si s dětmi povídáme, co by chtěly, nebo co rády dělají. Z praxe víme, že se nám práce lépe daří a spokojenost je pak na obou stranách.

Po skončení vyučování a obědě si děti převezme paní vychovatelka do svého oddělení. Po obědě se věnujeme relaxační činnosti. Děti odpočívají při pohádce, relaxují při hudbě apod. Po krátkém odpočinku následuje rekreační nebo zájmová činnost. Záleží na dětech, kterou si zvolí. Velmi pěkných výsledků dosahují v esteticko-výchovných a rukodělných pracích. Každý rok se zúčastňujeme různých soutěží například v Muzeu Jablunkov a Třinec, Trisii Třinec, Městské knihovně města Jablunkov, DDM Jablunkov a DDM Bystřice. Výtvarná díla rovněž zasíláme do různých časopisů, kde jsou otištěny. Naše děti jsou velmi úspěšné všude :-)

Pokud počasí přeje, jsme s dětmi na školní zahradě, hřišti a dopravním hřišti, kde hrají fotbal, volejbal, skáčou do dálky, běhají na čas, hrajeme si s padákem atd. Přes zimu se účastní pohybových her v tělocvičně. Samozřejmě mimo to pořádáme celodružinové závodivé hry, olympiády, soutěž ke Dni Země apod. Děti ve školní družině navštěvují různé zájmové činnosti. Patří sem sboreček, keramika, výtvarná výchova, počítačové hry, mladý zdravotník, sportovní hry atd. Z hodně našich akcí se stala tradice. Je to třeba SOUTĚŽ VE ZPĚVU, DEN ZEMĚ, MALBA NA ASFALT, BLÁZNIVÁ OLYMPIÁDA, PODZIMNÍ A JARNÍ ŠLÁPOTY, BRADOPÁCKÁ DRAKIÁDA, DRAKIÁDA, ČERTOVSKÉ REJDĚNÍSOBOTNÍ EXPEDICE, KARNEVAL atd. Koncem března nás čeká další akce – Noc s Andersenem, na kterou se děti také moc těší. Vánoce – nejkrásnější období v roce! Vyrábíme vánoční přáníčka, dárečky, svícny,… . V každém oddělení ŠD se konají vánoční besídky(ochutnávka cukroví, koledy,…). Ale ještě před tím nás přijde navštívit Mikuláš! Ještě nikdy na nás nezapomněl :-)

Toto jsou vyjmenované pouze některé akce. Ale život v družině se skládá z každodenních střípků prožitých se svou vychovatelkou a svými kamarády. Je to vychovatelka, která povzbudí, když se zrovna dnes ve škole nedařilo, jsou to kamarádi, kteří rozveselí smutnou náladu. V družině se naprosté většině dětí líbí a jsou spokojené. Je to opravdu nejlepší řešení, jak by mělo dítě trávit odpoledne, aby necouralo s klíčem na krku.


Dobrý den

Vítejte na webových stránkách naší školní družiny. Tyto stránky Vás budou informovat o všem, co se děje v družině.

ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - školní družina

Mgr. Eva Gawlasová - vedoucí vychovatelka ŠD